I bestemmer!

Eltong Gade anbefaler, at tredje og sidste trin i et ITIL® Forløb er workshops og tavlemøder.

Det handler nu om, at I kommer godt i gang med at nyttiggøre jeres nye viden fra ITIL® Introduktionen og jeres nye erfaringer fra Marslander® simulationsspillet. I skal i gang med at nå jeres målsætninger!

Antallet af, formålet med og varigheden af workshops aftaler vi inden vi går i gang. Eltong Gade anbefaler, at I venter med at træffe den endelige beslutning til efter Marslander® simulationsspillet.

Når I skal i gang med at arbejde med løbende forbedringer, så er det vigtigt, at arbejdet bliver en del af de daglige aktiviteter. Derfor skal vi også arbejde med at ændre jeres vaner - lidt og kun lidt ad gangen. Men præcist sådan at I får udført forbedringerne med mindst mulig indsats

Derfor anbefaler jeg, at I får træning i at arbejde videre med løbende forbedringer på et antal tavlemøder.

Jeres målsætninger bliver omdrejningspunktet for arbejdet i såvel workshops som på tavlemøderne.

Læs mere om ITIL® Intro her

Læs også om Simulationsspil her

Læs om mine priser her

Akkreditering

Eltong Gade udbyder denne ydelse i samarbejde med Peopleteam. 

Peopleteam er akkrediteret af PeopleCert.