Eltong Gade har i 2021 kørt et pilot ITIL(R) Forløb med Arriva Danmark


Arriva Danmark's IT driftsorganisation har som så mange andre IT driftsorganisationer ikke haft nogen fast struktur for at fastholde og nyttiggøre medarbejdernes gode idéer til forbedringer. I forløbet blev en fast struktur indarbejdet til glæde for såvel medarbejderne som ledelsen. Der blev identificeret masser af forbedringsmuligheder og de bedste blev realiseret gennem nedbrydning af opgaverne i meget små aktiviteter, som løbende blev evalueret. Dette sikrede god fremdrift og effekt. IT chef Henrik C. Andersen udtaler: 
Det ”jeg” får ud af det, er at ideer høres og bliver tager seriøst, samt at nogle af dem bliver implementeret og derved optimerer nogle af vores arbejdsgange.