Gå til hovedindhold

Om Eltong Gade

Eltong Gade er en enkeltmandsvirksomhed beliggende i København.

Virksomhedens formål er kort sagt at assistere andre virksomheder i at løse deres problemer med afsæt i ITIL®-rammeværket.

LØSNING AF OPGAVER
SOM PROCESKONSULENT

Eltong Gade samarbejder med talrige konsulentbureauer om løsning af proceskonsulentopgaver for større organisationer - primært i IT brancen. Opgaverne handler primært om at skabe struktur, som gør organisationerne og deres medarbejdere i stand til at arbejde med høj kvalitet og produktivitet 

FACILITERING

Lad Eltong Gade stå for faciliteringen af jeres beslutningsmøder og workshops. Det sikrer høj involvering af alle fra starten og dermed det bedste afsæt for de forandringer, I skal have implementeret. Vi har en solid værktøjskasse fra f.eks. Training from the Back of the Room og Getting Things Done® til at skabe involvering og beslutning

COACHING

Hvis I har en medarbejder, som har brug for hjælp til at skabe en solid struktur omkring styringen og planlægningen af sit arbejde, så kan Eltong Gade levere coaching med udgangspunkt i Getting Things Done® (GTD) og Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) og sikre en hurtig og effektfuld forandring.

UNDERVISNING OG FOREDRAG

Eltong Gade leverer såvel standardkurser og -foredrag som løsninger specifikt tilpasset jeres unikke behov og udfordringer. Strukturforløb er et eksempel på, hvordan en løsning kan se ud, men vi inddrager også gerne andre rammeværker end ITIL® og GTD®, f.eks. agile metoder eller andre elementer fra Crucial Skills paletten.

Hvad skal organisationer og mennesker med MERE struktur?

Struktur skaber genkendelighed. Genkendelighed skaber automatiske reaktioner. Automatiske reaktioner er det modsatte af tvivl og tøven. Struktur skaber derfor højere kvalitet og større produktivitet i leverancen af services.

Men fjerner struktur ikke spontanitet og kreativitet?

Spontanitet og kreativitet kræver meget energi. Hvis jeres medarbejdere skal være spontane og kreative, så skal de have overskud til at være det. Derfor har I brug for, at der er struktur omkring dem, så de ikke skal bruge deres overskud på at navigere i kaos. Kaos er nemlig også enormt energikrævende. Der findes masser af dokumentation for, at det forholder sig sådan. Kreativiteten skal ikke bruges på at navigere i hverdagen, den skal bruges til at skabe unikke oplevelser for jeres kunder og deres brugere.

Eltong Gade hjælper jer med at finde røverne. Dem der stjæler jeres energi og jeres tid. Og vi hjælper jer med at skabe struktur, hvor I allermest mangler det. Både på organisatorisk og på personligt plan.

Vi benytter Service Management rammeværket ITIL® og Life Management rammeværket Getting Things Done® (GTD) til at skabe struktur med. Udover GTD anvender vi også resten af Crucial Skills paletten. Vi benytter Power of Habit til at skabe nye vaner (både organisatoriske og personlige vaner). Vi benytter Crucial Influence til at skabe strukturer for at accelerere forandringer. Vi benytter Crucial Conversations for Mastering Dialogue/Crucial Conversations for Accountability til at sikre, at jeres medarbejdere får værktøjer til at håndtere kritiske dialoger langt mere elegant.

Strukturforløb

Et Strukturforløb designes til at løse jeres specifikke problemstillinger. Vi anbefaler som udgangspunkt de 3 elementer: ITIL/GTD Intro, Simulationsspil og Workshops. Forløbet vil dog altid tage udgangspunkt i jeres behov. Måske har I brug for ITIL-certificerede
medarbejdere, og så ændres ITIL/GTD Intro til et ITIL Foundation kursus. Måske har I brug for, at jeres medarbejdere lærer GTD metoden. Så aftaler vi, hvordan vi bedst sikrer det.
Måske har I allerede en god forståelse af, hvad processer er, og hvordan de bliver effektive.

Eller måske har I brug for at skabe struktur på andet end processer først. Så springer vi Simulationsspillet over. Workshops vil næsten altid være nødvendige til at kick-starte forandringer. Der kan være få eller mange. Alt efter jeres behov. 

1

​Kontakt Eltong Gade

Du og din virksomhed er velkomne til at kontakte mig hvis I ønsker sparring om ITIL®, eller vil have mere information om, hvad jeg kan tilbyde.