Introduktion, der matcher jeres behov

Eltong Gade anbefaler, at første trin i et ITIL® forløb er en fælles introduktion til ITIL® terminologien for alle ledereog medarbejdere. Introduktionen vil dels give jer et fælles sprog til at tale om jeres services og arbejdsmetoder og dels give jer inspiration til, hvor I skal fokusere jeres indsats.

Eltong Gade tilbyder markedets mest fleksible introduktion til ITIL®. Jeres virkelighed og jeres behov er mit fokus. Jeg anbefaler, at I sætter mindst en halv dag af til en meningsfuld introduktion til ITIL® rammeværket. Med udgangspunkt i jeres målsætninger sættes fokus på det indhold, som er vigtigt for jer. Introduktionen vil i høj grad være dialogbaseret, så I får lejlighed til at diskutere forbedringsmuligheder, prioriteringer og målsætninger.

Eltong Gade tilbyder også ITIL® certificeringer i samarbejde med vores partnere på området. Undervisningen gennemføres altid af mig selv. Her får I en af Danmarks mest erfarne undervisere. Hvis I vælger certificerende kurser i stedet for en introduktion, som er specielt tilpasset jeres behov, anbefaler jeg, at I også får en fælles workshop, hvor vi diskuterer, hvordan ITIL® kan sættes i spil i jeres virksomhed.

Læs mere om Simulationsspil her

Læs også om Workshops her

Akkreditering

Eltong Gade udbyder dette kursus i samarbejde med Peopleteam. Peopleteam er akkrediteret af PeopleCert.​